PGD Fram od ustanovitve do danes

Fram, 02.11.2014

Prve pobude za ustanovitev gasilskega društva na framskem je že leta 1884 podal takratni upravitelj osnovne šole v Framu Anton Hren. Ta je v Aprilu 1886 na lastno željo odšel na osnovno šolo Starše. Z delom Antona Hrena je takoj nadaljeval župan takratne občine Fram Juri Finžgar, ki mu je do Maja 1886 uspelo zbrati večino denarja za nakup prve ročne batne brizgalne. V tistem času je s strani framskega občinskega odbora bil imenovan pripravljalni odbor za ustanovitev gasilskega društva v Framu, ki so ga sestavljali: Jernej Zamolo kot predsednik ter Mihael Turner in Štefan Lešnik kot člana. Na velika prizadevanja pripravljalnega odbora, predvsem predsednika Jerneja Zamolo  je 8. Avgusta 1886 v Framu bil ustanovni občni zbor na katerem je bila ustanovljena gasilska enota pod imenom »framska požarna bramba«. Izvolili so prvi odbor gasilskega društva.

UPRAVNI ODBOR, IZVOLJEN 08.08.1886:

Poveljnik KRIŠTOF ŠTEFAN
Podpoveljnik ŠTAMPFL JOŽEF
Blagajnik SIRK FRANC
Tajnik HRASTINIK JOŽE
Gospodar TURNER MIHAEL
Vodja plezalcev VABEL IVAN
namestnik vodje plezalcev VIHER FRANC
vodja brizgalne JANČIČ JANEZ
namestnik vodje brizgalne KRIŠTOF FRANC
vodja varuhov JERANČIČ ANTON
namestnik vodje varuhov ŠTAMPFL ANTON

 
Dne 31. Oktobra 1886 je društvo prevzelo prvo ročno batno brizgalno na vozu za konjsko vprego od ljubljanskega tovarnarja Albina Samassu. Aprila 1888 so na pobudo takratne framske občine premestili brizgalno in opremo v skladišče (nekdanja grajska kašča), ki je kasneje prešla v last društva in naslednjih 120 let služilo kot gasilski dom framskih gasilcev. V teh 120-tih letih je objekt gasilskega doma doživel mnogo dopolnitev in obnov. Zaradi utesnjenosti in neprimerne funkcionalnosti objekta so framski gasilci že daleč nazaj razmišljali o gradnji novega gasilskega doma.

Septembra 1991 je Svet krajevne skupnosti Fram pod vodstvom takratnega predsednika sveta Stanislava Korena Gasilskemu društvu Fram v brezplačen prenos dodelil parcelo južno preko potoka in ceste, kjer sedaj stoji novi, času primeren, gasilski dom.  Januarja 2008 smo člani gasilskega društva Fram po 120-tih letih premestili vozila, opremo in inventar v prostore novega gasilskega doma, ki smo ga svečano predali v uporabo, po treh letih intenzivne gradnje 13. Septembra 2008.

slika1 stari gasilski dom

Gasilsko društvo Fram se je vse od svoje ustanovitve  avgusta 1886 pa vse do danes soočalo in preživelo različne države in družbene ter politične ureditve. Delovanje društva je po nekaj začetnih letih delovanja, pod habsburško monarhijo, začelo preživljati slabe čase, kljub razvoju kraja. Fram je namreč 1. Julija 1890 dobi pošto in leto kasneje (1891) sta bila ustanovljena Bralno društvo in Posojilnica v Framu.

Društvo je prvo svetovno vojno dočakalo že močnejše in med prvo svetovno vojno normalno delovalo. Z nastankom nove države »stare Jugoslavije« (1918-1941), je Framsko gasilsko društvo Oktobra 1919 pristopilo k Jugoslovanski gasilski zvezi v Ljubljani. V tem obdobju stare Jugoslavije je društvo nabavilo prvo vozilo (1920), to je bil orodni voz za moštvo in opremo, ki so ga vlekli konji. Temu vozu je kot nova brizgalna bila 4. septembra 1926 dodana motorna brizgalna proizvajalca Smekal iz Prage pod popularnim imenom »Micka«. Orodni voz in »Micko« še danes hranimo v društvenih prostorih.

slika 3 micka 1926

Framski gasilci so v letu 1934 od dr. Lipolda iz Maribora kupili prvi avto znamke »Steyr« letnik 1924, ki so ga v letu 1934 predelali v gasilskega. Ta avto je dolga leta služil za prevoz moštva in opreme ter za vleko motorne brizgalne »Micka«.

slika 3_1 micka

 

Delovanje društva v »novi Jugoslaviji« (1945-1991) je doživljalo vzpone in padce. Med drugo svetovno vojno je društveno delovanje precej zamrlo. Delo društva je po vojni oživelo in postajalo iz leta v leto bolj pestro. Ustanovljena je bila tudi ženska desetina. Društvo se je leta 1964 posodobilo z nakupom rabljenega orodnega vozila Marcedes. Društvo je na to leta 1971 kupilo orodni avtomobil IMV 1600 in motorno brizgalno Rosenbauer.

 

Zaradi razgibanosti Krajevne skupnosti Fram in raztresenosti njenih zaselkov po Pohorju, kar je predstavljalo veliki del požarnega območja, je društvo leta 1968 v štirih vaseh (Loka, Planica, Kopivnik in Ranče) organiziralo delovanje gasilskih trojk, ki delujejo še danes. Leta 1980 je društvo kupilo terensko   vozilo  UAZ  za  prevoz   moštva.  Leta  1985  je   bilo  kupljeno   kombinirano vozilo TAM 170 T 14 s pogonom na obeh oseh in 3000 litrsko cisterno.

slika 5 tri vozila

Framsko gasilko društvo v novi samostojni državi Republiki Sloveniji (1991 – ) se je preoblikovalo, tako kot ostala gasilska društva v novi državi, in postala s tem tudi lastnik premoženja, ki si ga je v preteklosti pridobilo in imelo v uporabi. Leta 1992 je društvo kupilo rabljeno vozilo Citroen, ki so ga predelali v gasilsko orodno vozilo (GV – 1), ter ga 16. Avgusta 1994 svečano predali v uporabo

Decembra 1999 smo v društvo pripeljali kombinirano gasilsko vozilo MAN z oznako GVC  16-25, ki smo ga naslednje leto krstili in predali namenu.

Po končanem denacionalizacijskem postopku zemljišča, leta 2002, ki smo ga gasilci dobili od Krajevne skupnosti Fram leta 1991, smo pristopili k pridobitvi projektov in gradbenega dovoljenja za novi gasilski dom. Gradbeno dovoljenje smo pridobili v Septembru 2005 in še isti mesec pričeli z gradnjo novega gasilskega doma, ki smo ga v Septembru 2008 svečano predali svojemu namenu. Da je gradnja potekala hitro in učinkovito je največ zaslug imel gradbeni odbor, ki ga je vodil mag. Bergauer Anton.

slika 6 novi gasilski dom

V letu 2008 smo veliko pozornosti posvetili tudi opremljanju operativnih enot, ter njihovega usposabljanja. Leto pred tem smo tudi po 50-tih letih ponovno oblikovali žensko desetino, in njene članice so v letu 2008 uspešno končale izobraževanje ter pridobile naziv (čin) gasilec

Septembra 2009 smo svojemu namenu svečano predali novo vozilo za prevoz moštva in opreme OPEL Vivaro, z oznako GVM – 1.

Avgusta 2013 smo svečano svojemu namenu predali vozilo za posege v naravnem okolju IVECO Daily 4×4 z oznako GVGP – 2. To vozilo ima dodatno opremo tako, da je uporabno za različne intervencije.

PGD Fram danes šteje 146 članov in članic. V to je vštetih 59 operativcev, od tega 7 žensk; v tem je tudi 22 pripravnikov, med njimi je 5 žensk; v tem je 18 mladincev, od tega 4 dekleta; vštevamo tudi 21 pionirjev, od tega sta 2 pionirki; v skupnem številu članstva je tudi 23 veteranov, od tega sta dve veteranki; v temu skupnemu število 146 članov in članic imamo tudi tri častne člane.

Iz med tega skupnega števila članstva je sestavljenih več enot – desetin za potrebe zaščite in reševanja  v  primeru  požarov,  naravnih  in  drugih  nesreč.  Člani  in  članice  sestavljajo  tudi  več enot – desetin za tekmovanja, tako imamo organizirane:

–       moško A desetino,

–       moško B desetino,

–       mladinsko desetino,

–       pionirsko desetino,

–       žensko desetino in

–       veteransko desetini.

Iz  kratkega  zgodovinskega  pregleda  je  razvidno,  da  bo  gasilstvo  na  framskem  v  letu  2016 beleži 130-to leto delovanja. V preteklem obdobju smo framski gasilci dejansko živeli, oziroma živimo, v štirih državah (Habsburška monarhija, Stara Jugoslavija, Nova Jugoslavija in sedaj v samostojni Republiki Sloveniji), katere so imele različne družbene ter politične ureditve. Tudi lokalne ureditve so se v tem preteklem obdobju zelo spreminjale. Pomembno pri tem je, da je gasilstvo celotno dosedanje obdobje od ustanovitve davnega leta 1886 in vse do danes ohranilo svojo humanitarno naravnanost pomagati ljudem v stiski, ne glede na državno in lokalno ureditev ter družbeno politični sistem. Ravno tako je pomembno poudariti, da framski gasilci od svoje ustanovitve, pa vse do danes, pokrivajo skorajda ne spremenjen požarni okoliš, to je 30 kvadratnih kilometrov veliko področje (celotno Krajevno skupnost Fram, katero sestavlja devet vasi), ki je iz požarno varnostnega  vidika  zelo  raznoliko  in  zahtevno,  ter  predstavlja  60%  celotne  površine  Občine Rače – Fram.

Izredno pomembno je tudi dejstvo, da so framski gasilci od vseh štirih držav, v katerih je društvo delovalo, in še deluje, bilo deležno velike pozornosti in naklonjenosti, tako z vidika moralne kakor finančne podpore.

(Povzeto iz biltenov: ob 100-ti, 110-ti, 120-ti obletnici in Naš novi gasilski dom)