UPRAVNI ODBOR:

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik GORIČAN ADRIANO
Podpredsednik KOTNIK VITOMIR ML.
Namestnik predsednika BERGAUER ANTON
Blagajnik ŽMAVC REBEKA
Tajnik DOMADENIK BARBARA
Predstavnik mladih MARIN RADO
Predstavnica žensk REPNIK SARA
Poveljnik DREO MATEJ
Namestnik poveljnika FRIC MIRAN
Predstavnik veteranov GORIŠEK JOŽEF

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik nadzornega odbora DOMADENIK BRANKO
Član nadzornega odbora DETIČEK FRANC
Član nadzornega odbora FRAS BENJAMIN

POVELJSTVO:

Poveljnik DREO MATEJ
Namestnik poveljnika FRIC MIRAN
Podpoveljnik REPNIK GORAZD
Pomočnik poveljnika za IDA REPNIK MIHA
Glavni strojnik FRIC KLEMEN
Bolničar JURIJ JURE
Orodjar PEČOVNIK SAŠO
Informatik in radijske zveze SERAP TINE

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Predsednik VEBER BOGDAN
Član REPNIK NINA
Član REPNIK KARL
Namestnik DOMADENIK STANISLAV
Namestnik ŠPES MATEJ