UPRAVNI ODBOR:

Predsednik KOTNIK VITOMIR ML.
Namestnik predsednika BERGAUER ANTON
Blagajnik ŽMAVC REBEKA
Tajnik GORIČAN ADRIANO
Predstavnik mladih KAC URŠKA
Predstavnica žensk VREČKO ZDENKA
Poveljnik DREO MATEJ
Namestnik poveljnika FRIC MIRAN
Podpoveljnik DOMADENIK BRANKO
Predstavnik veteranov GORIŠEK JOŽEF

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik nadzornega odbora HOJNIK STANKO
Član nadzornega odbora DETIČEK FRANC
Član nadzornega odbora FRAS BENJAMIN

POVELJSTVO PGD FRAM:

Poveljnik DREO MATEJ
Namestnik poveljnika FRIC MIRAN
Podpoveljnik DOMADENIK BRANKO
Predstavnik trojk ŠTERN STANKO
Pomočnik poveljnika za IDA DOMADENIK STANKO
Pomočnik poveljnika za radijske zveze LESKOVAR BOGDAN
Glavni strojnik KLAUŽ MARKO
Bolničar GORIČAN ADRIANO
Orodjar REPNIK GORAZD
Informatik SERAP TINE