Ob mesecu požarne varnosti, smo gasilci občine Rače Fram 29. 10. 2017 izvedli gasilsko vajo gašenje gospodarskega objekta.

V okviru občinske gasilske vaje so sodelovala štiri gasilska društva, PGD Fram, PGD Rače, PGD Podova in PGD Sp. in Zg. Gorica. Na gasilski vaji v Gorici se nas je zbralo okoli 70 prostovoljnih gasilcev, ki smo uspešno opravili vajo gašenja gospodarskega poslopja.