V soboto 25. februarja 2023 je v dvorani prostovoljnega gasiljskega društva Fram potekal 137. občni zbor, ki je bil tudi volilni za obdobje 2023 – 2028.
Uvodoma je predsednik društva tov. Kotnik Vitomir pozdravil vse prisotne, še posebej pa goste: podžupana občine Rače – Fram, predstavnika občinskega poveljstva Občine Rače – Fram, predstavnika Gasilske zveze Maribor, predstavnike pobratenih gasilskih društev, predstavnike gasilskih društev in predstavnike ostalih društev v KS Fram. Prav tako pa tudi vse domače gasilke in gasilce, ter veterane in častne člane društva.
Z minuto molka smo se spomnili preminulih članov preteklega leta: Ivana Šterna in Hermana Razborška; ter pokojnega dolgoletnega župana Branka Ledinka, ki nas je zapustil to leto.
Po uvodnih pozdravih je sledilo imenovanje organov občnega zbora:
delovni predsednik: Hojnik Stanislav,
člana: Gradišnik Darko, Domadenik Branko,
zapisnikar: Repnik Sara,
overovatelja: Benjamin Fras, Žaucer Matej,
verifikacijska komisija: Detiček Franc, Gorišek Jože.
Novo funkcijo predsednika društva je na 137. občnem zboru prevzel tovariš Adriano Goričan. Poveljnik društva pa je ponovno postal tov. Matej Dreo, ki operativno enoto vodi sedaj že drugi mandat.
Novemu vodstvu želimo vso srečo ter obilo dobrega dela.
Po končanem uradnem delu je za odlično večerjo poskrbel Benko’s StreetFood, naše članice pa so spekle okusno pecivo.
Hvala vsem za udeležbo. Se vidimo prihodnje leto.
Na pomoč!